Malmö Museers rutiner för fotografi

Under flera år har Malmö Museer löpande tagit fram rutiner för vårt arbete med fotografi och de fotografiska samlingarna. Dessa rutiner och policydokument finns sammanställt i en PDF som hela tiden uppdateras av oss.

Fotograf: © Karin Olofsdotter / Malmö Museer

I denna PDF finns bland annat rutiner för hur vi fotograferar, digitaliserar och namnger våra bilder. Det finns rutiner för förvärv och hur vi hanterar upphovsrätt och GDPR. Det finns även mallar, exempelvis för beställning av bilder och samtyckesblanketter.

PDF-dokumentet är levade på det sättet att vi arbetar löpande med att ta fram och publicera fler riktlinjer och rutiner. Men vi omarbetar även redan befintliga.

Vi på Malmö Museer vill gärna dela med oss av vårt material. Det är därför fritt att ladda ner våra riktlinjer, rutiner och mallar här. (pdf)

Har ni tankar och funderingar gällande vårt material eller har ni egna rutiner, som kan vara intressanta för oss att ta del av? Kontakta oss gärna, så att vi tillsammans kan skapa bra underlag för hur vi arbetar med fotografi och fotografiska samlingar inom vårt verksamhetsområde, i första hand ABM-sektorn.

Anna Gullmark
Chef för Kulturarvsenheten och ansvarig för den fotografiska verksamheten på Malmö Museer.
anna.gullmark@malmo.se

Senast ändrad: 2019-05-15 13:21