Publicerad 2018-04-06 13:33

Senast uppdaterad 2018-10-15 11:26

30-talet i fokus

Foto: Matilda Thulin/Malmö Museer

Med fokus på 1930-talet visar Malmö Museer utställningarna ”Mellan depression och världskrig” och ”Drömmar om Hollywood” på Slottsholmen. Du kan se utställningarna fram till slutet av 2019.

Mellan depression och världskrig

14 april 2018–31 december 2019, Slottsholmen

Solidars utflykt till olika mejerier 11/8 1935. Okänd fotograf

Solidars utflykt till olika mejerier 11/8 1935. Okänd fotograf.

Det glada tjugotalet slutade med en krasch. När trettiotalet började hade världen lamslagits av social och politisk oro, massarbetslöshet och depression. Även Sverige påverkades starkt, men återhämtningen gick fort.

Mellan depression och världskrig belyser den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen i Sverige och Malmö under decenniet före andra världskriget och visar på tydliga kopplingar mellan dåtid och nutid.

Drömmar om Hollywood

14 april 201831 december 2019, Slottsholmen

Foto: Matilda Thulin/Malmö Museer

Under trettiotalet var det för många en ouppnåelig dröm att klä sig i glittrande aftonklänning, dricka champagne och dansa i balsalar. Men drömma kunde alla, och Hollywoodfilmen gav riklig näring till dessa drömmar.

Utställningen presenterar ett utsnitt ur trettiotalets aftonmode, med inslag av vardag och fritid. Här syns ett nytt kroppsideal, helt olik tjugotalets pojkflicka. Nu är det kvinnliga former i fokus, som understryks av åtsmitande material i raffinerade skärningar.