Publicerad 2018-10-31 11:08

Senast uppdaterad 2018-10-31 11:19

Bevara dina gamla fönster

Visste du att äldre fönster kan hålla i långt över 100 år om de sköts på rätt sätt? Äger du en fastighet med äldre originalfönster och funderar på hur de ska underhållas, eller går du kanske rent av i fönsterbytestankar?

Foto: Felix Johansson

Nu kan du få hjälp på traven med den nya informationsbroschyren Bevara dina gamla fönster (pdf, 589 kB) som tagits fram av Malmö Museer.

Broschyren finns som PDF och vänder sig i första hand till fastighetsägare, och den lyfter fördelarna med att bevara äldre originalfönster. Texten tar bland annat upp den mångfald av värden som finns i äldre fönster och behandlar energi- och klimatfrågan.

Broschyren bjuder också på exemplifierande kostnadskalkyler och konkreta råd på hur man kan ta hand om sina fönster.