Publicerad 2018-10-19 08:31

Senast uppdaterad 2018-11-06 09:11

Omläggning av ledningar på Malmöhusvägen

VA SYD ska lägga om dricksvattenledningarna på Malmöhusvägen. Detta är den andra och sista etappen av det arbete som påbörjades i våras. Det påverkar framkomligheten på Malmöhusvägen, men infart till museets parkering kommer under hela perioden vara möjlig från Slottsgatan.

Det rör sig i denna etapp om sträckan mellan Kommendanthuset och Turbinen och på Banérs kajen. Arbetet påbörjas i november 2018 och förväntas vara klart i februari 2019.

Dricksvattenledningen som ligger i Malmöhusvägen har haft flera kostsamma läckor på kort tid. Den befintliga gjutjärnsledningen lades redan 1936 och är i dåligt skick. Syftet med projektet är att förnya dricksvattenledningarna i gatan och därmed minimera framtida driftstörningar, samt även passa på att dimensionera upp ledningen för att möta framtidens behov.

Framkomlighet

För att kunna lägga de nya ledningarna måste delar av gatan grävas upp, vilket påverkar framkomligheten. Parkeringen vid museet kommer under hela perioden vara tillgänglig för bilister från Slottsbron, via in- och utfart vid Bastionen (det vill säga infart på Malmöhusvägen sker från Slottsgatan).

Genomförande

Arbetet börjar med ett förarbete söder om korsning Malmöhusvägen/Banérskajen. Därefter kommer arbete pågå parallellt på Malmöhusvägen (Kommendanthuset – hoddorna) och Banérskajen. När det är klart görs sista delen på Malmöhusvägen (Teknikens och Sjöfartens hus – Turbinen).