Publicerad 2019-01-08 10:12

Senast uppdaterad 2019-10-25 16:14

Teknikens och Sjöfartens hus öppnar 26 oktober

Den 26 oktober 2019 öppnar Teknikens och Sjöfartens hus igen! Huset har varit stängt sedan i våras på grund av renovering av bland annat entrén.

Teknikens och sjöfartens hus. Fotograf: Marcus Markusson

Öppningshelgen

För att fira att huset blir tillgängligt för besökare igen ordnar vi ett program med olika aktiviteter under dagarna 26 och 27 oktober. De nya utställningarna Natthav - en fotografisk upptäcktsresa och Tick tack - en utställning om klockor och tid invigs. Du kommer också att kunna få en glimt av hur den framtida domteatern kommer att se ut när den står klar 2021.

Vad är nytt?

Bland annat har vi byggt en helt ny entré, renoverat toaletter, kapprum, barnvagnsparkering, personalutrymmen och förbättrat ventilationen. Just nu pågår arbete med att få en ny receptionsdisk på plats. Så småningom kommer det också att finnas en butik i entrén och förvaringsskåp i det nya kapprummet. Vi håller även på att återställa utställningarna som varit nedpackade under tiden. En del föremål kommer att förbli nedpackade ett tag till då vi förbereder för att museets nya upplevelsearena och domteater ska byggas.

Varför bygger vi om?

Antalet besökare till huset har ökat under flera år och väntas öka ytterligare när den nya upplevelsearenan står klar 2021. Därför byggs delar av huset om för att klara belastningen, förbättra tillgängligheten och kunna erbjuda besökarna en bra vistelse i huset även fortsättningsvis.

Vad händer sen?

Under hösten/vintern påbörjas sedan arbetet av Malmö Museers nya upplevelsearena. Den kommer att byggas där hörsalen på Teknikens- och Sjöfartens hus ligger idag.

Teknikens och sjöfartens hus. Fotograf: Marcus Markusson

Teknikens och sjöfartens hus. Fotograf: Marcus Markusson