Publicerad 2019-04-11 12:12

Senast uppdaterad 2019-04-11 15:16

Museet vann Årets samtidsdokumentation

Malmö centralstation hösten 2015. På bara en månad sökte 36 726 människor asyl i Sverige. Foto © Matso Pamucina / Malmö Museer

Den flyktingdokumentation som Malmö Museer gjort tillsammans med de två andra regionala museerna Kulturen och Kristianstad, och Lunds universitet, har vunnit priset Årets samtidsdokumentation. Dessutom tog museet hem tredje pris för den fotografiska dokumentationen av Barsebäck. Priserna delades ut på Sveriges Museers vårmöte den 10 april.

Det var i september 2015, när den stora flyktingströmmen till Sverige började, som Malmö Museer, Kulturen, Regionmuseet Kristianstad och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet beslutade sig för att sätta igång ett dokumentationsprojekt om olika sidor av flyktingskap och integration, volontärarbete och aktivism.

Bland det insamlade materialet finns mängder med intervjuer, filmer, tusentals fotografier, deltagande observationer, föremål och skrivna berättelser inskickade av både flyktingar och volontärer. Några flyktingar/flyktingfamiljer har följts under lång tid.

Från Malmö Museers håll är det Aila Petersen, Gun Johansson-Elfström, Matso Pamucina och Andreas Nilsson som stått för intervjuer och fotodokumentation.

Nu river vi Barsebäck!

Tredje priset gick till Jenny Eliassons fotodokumentation Nu river vi Barsebäck! om rivningen av kärnkraftverket som varit nedläggningshotat i 30 år. Projektet går nu in i nästa insamlings- och dokumentationsfas och även här är tanken att utveckla samarbetet regionalt.

Vinnarna utses av DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige:

Motivering Årets samtidsdokumentation 2019

I ett långvarigt, genomtänkt och varierande samarbetsprojekt lyckas de fyra institutionerna belysa ett av de mest brännande och aktuella samhällsområdena i vår samtid. Projektet har arbetat med beprövade etnografiska metoder men har också på ett förtjänstfullt sätt utvecklat nya i samverkan mellan museer, universitet och civilsamhälle. Dokumentationen har genererat ett brett och rikt material som omfattar hela flyktingmottagandet ur skilda perspektiv. Sammantaget är projektet Flyktingdokumentation en gedigen och inspirerande samtidsdokumentation till glädje och nytta för samhälle och museiverksamhet idag, men också för framtida och fördjupande historieskrivning.

Motivering Nu river vi Barsebäck!

Det unika fotografiska materialet belyser det okända arbetet med nedmontering av ett kärnkraftverk i praktiken. Dokumentationen ger därmed allmänheten insyn i miljöer som de annars inte har tillgång till och lyfter fram politiskt laddade frågor om energiförsörjning och miljöaktivism i vår samtid. De speciella omständigheterna med begränsad tillgänglighet och säkerhetsåtgärder som präglar miljön på ett kärnkraftverk har gett upphov till ett nyskapande dokumentationsarbete som karaktäriseras av nyfikenhet och flexibilitet. Dokumentationen har rönt stort intresse och initierat ett fortsatt engagemang rörande kärnkraftverkens fysiska avveckling, nu i samarbete med andra kulturarvsinstitutioner.

 

Till Kulturens sida om flyktingdokumentationen