Publikationer och rapporter arkeologi

Enheten för Arkeologi Rapport

I denna serie ingår alla övriga arkeologiska rapporter som tidigare Malmö Kulturmiljö och numera Malmö Museer producerat.

Malmöfynd

Malmöfynd innehåller utförliga redogörelser, analyser och tolkningar av förhistoriska material från undersökningar i Malmöområdet.

Malmöya

Malmöya är populärvetenskapligt inriktad och behandlar i första hand den medeltida staden Malmö.

Rapportserien

I Rapportserien publiceras arkeologiska undersökningar med både förhistoriskt och medeltida material.

Övriga arkeologiska publikationer

Fest Slakt Odling - Neolitikum och järnålder i Hyllie (pdf, 4 MB)  
Peter Skoglund (red.) 2008.

Liljan — om arkeologi i en del av Malmö  
Stefan Larsson (red.). 2006.

Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium
Åsa Berggren & Mats Burström (red.) 2002

Vetenskapligt program för Malmö Kulturmiljö (pdf, 3.4 MB)
Elisabeth Rudebeck, Chatarina Ödman, Bengt-Åke Samuelsson & Anders Högberg (red.) 2001.

Föresundsförbindelsen. På väg mot det förflutna
Nils Björhem 2000

Nomenklatur och sorteringsschema för flintregistrering
Anders Högberg m.fl. 2000

Artefakter - arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv
Anders Högberg (red.) 2000

Malmö arkeologi
Ingmar Billberg, Lars Hansen & Raimond Thörn (red.) 2000

Mat på forntida vis. Idé och receptsamling
Isse Israelsson 1990

Malmö. Den medeltida staden och dess omland
Sven Rosborn 1984

Senast ändrad: 2017-09-27 09:48