Wisdome Malmö

© Visualiseringscenter i Norrköping, Barabild.se

© Visualiseringscenter i Norrköping, Barabild.se

I början av 2021 inviger vi Wisdome Malmö på Malmö Museer! En upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant kommer Wisdome Malmö att erbjuda upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit.

Aktuellt: EnVRment på Malmö Museer

Den 17 maj fick Malmö Museer besök av en grupp mastersstudenter från Lunds tekniska högskola och kognitionsvetenskapen vid Lunds Universitet.

 

Gruppen har tagit fram en interaktiv VR-upplevelse kallat EnVRment där frågor väcks kring hållbarhet. Nu var det dags att testa upplevelsen i en musei-kontext, och till hjälp hade vi en högstadieklass från Kryddgårdsskolan i Malmö! Läs mera här.

Mötesplats med visualiseringar och innovationer i fokus

En högteknologisk 360-graders domteater byggs där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Projektionerna på den krökta ytan kommer att omge besökaren. Domen planeras invigas i början av 2021 och kommer att ha ca 60 sittplatser.

För att möjliggöra kvalitet på innehållet skapas också en mötesplats för kreativitet och innovationer. Tillsammans med offentliga aktörer, akademi och näringsliv bildas en arena för kunskapsdelning och möten mellan olika aktörer och museets besökare.

© Andreas Nilsson / Malmö Museer

Wisdome Malmö ska inspirera, väcka nyfikenhet och skapa intresse för vetenskap. De nya digitala teknikerna hjälper här till att göra världen, forskningen och samhällsutvecklingen mer begriplig!

Satsningen ska bidra till att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Aktiviteterna och lärmiljöerna ska stimulera kreativitet och öka den digitala kompetensen. I publika testbäddar tar vi fram och testar nya koncept och idéer.

Om Malmö Museer

Med Wisdome Malmö tar vi vår roll som museum, science center och besöksmål för staden och regionen ett steg vidare. Malmö Museer skiljer sig från jämförbara stads- och regionmuseer genom att vi är ett hybridmuseum: Samlingar och utställningar omfattar allt från djurpark (Akvariet), arkeologi, kulturhistoria, naturhistoria, sjöfart, teknik till ett renässansslott. Det ger unika möjligheter att koppla samman ett brett spektrum av ämnen i en satsning som Wisdome.

Med stöd från:

Fakta om Wisdome Malmö

2017 mottog Malmö Museer en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till visualiseringsteknik. Satsningen är nationell, går under namnet Wisdome och omfattar ytterligare fyra science centers i Sverige: Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter C i Norrköping, Universeum i Göteborg och Umevatoriet i Umeå. Malmös profilområden är hållbar utveckling och digitala spel. Läs mer om den nationella satstningen.

 

I slutet av 2018 fick Malmö Museer besked från Tillväxtverket, att man under tre år (2019–2021) får stöd till ett samverkansprojekt med namnet Wisdome Innovation, med syfte att etablera och säkerställa driften av Wisdome i Malmö. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden.


Sammantaget ger detta möjlighet för museet att etablera en dom och en arena för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande.

Senast ändrad: 2019-08-13 13:40