Har du en berättelse med anknytning till #metoo-rörelsen?

Okänd fotograf/Malmö Museer

Vi vet inget om dessa kvinnors berättelser, men vi skulle gärna vilja ha din! Vill du dela med dig, så att den blir en del av vårt framtida kulturarv?

Malmö Museer tycker att dessa berättelser är en viktig samtidsskildring och att de bör samlas in och bevaras i våra arkiv.

Malmö Museer har ett regionalt perspektiv och vill samla in berättelser från personer i Malmö och övriga Skåne. Du får själv bestämma om ditt namn ska vara med eller om du vill vara anonym. Tänk också på att inte ge fullständiga personuppgifter i din berättelse.
Kön:
Kön:
Observera att formuläret sänds in om du trycker på radbrytning/enter.
Medgivande till arkivering och publicering: * (obligatorisk)
Medgivande till arkivering och publicering:

Senast ändrad: 2018-05-28 11:22