Vård och konservering

Alla föremål som förs in i Malmö Museers samlingar och ska placeras i vårt magasin kontrolleras, rengörs och märks av en konservator.

Föremålen statusbedöms också för att man lättare ska kunna bedöma i vilket skick dessa befinner sig i och hur stor konservatorsinsats som kan komma att behövas i framtiden. För att undvika skadedjursangrepp så fryser vi i princip alla föremål som ska placeras i magasinet. Detta för att ta död på både levande insekter, larver och ägg.

Efter att konservatorn besiktigat föremålet så digitalfotograferas det. Bilden tillsammans med en beskrivande text läggs in i föremålsdatabasen Carlotta. Slutligen placeras föremålet in i något av förvaringssystemen i magasinet.

I de allra flesta fallen så endast rengör konservatorerna föremålen. Man vill göra så få ingrepp i föremålet som möjligt för att det ska vara så ursprungligt som det går. Ibland måste vi dock laga ett föremål. Då rör det sig oftast om skador som kan göra att föremålet skadades ytterligare, som till exempel rost.

Olika material bryts ned på olika sätt, och därför är den som utför konserveringen ofta expert på ett särskilt material, till exempel trä, textil eller metall. Han eller hon har kunskaper i kemi och teknik, men även i konst- och hantverkshistoria och arkeologi.

Vill du veta mer om föremålsvård och konservering ta kontakt med någon av Malmö Museers konservatorer.

Arkeologisk konservator: Tomas Lindell, tomas.lindell@malmo.se
Kulturhistoriska konservatorer:
- Josefine Campbell, josefine.campbell@malmo.se
- Annika Edgren, annika.edgren@malmo.se
- Elna Johansson, elna.johansson@malmo.se
Textilkonservator: Agata Nilsson, agata.nilsson@malmo.se

Senast ändrad: 2014-10-05 13:28