Publicerad 22 augusti 2019

22 augusti 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Referensgruppen för offentlig konst

I Malmö finns ett stort antal offentliga konstverk som förskönar staden. I Malmö är det många förvaltningar inom kommunen som delar ansvaret för denna konst.

I den så kallade "offkonstgruppen" sitter representanter från flera förvaltningar. Gruppen utgör en referensgrupp för stadens offentliga konst.

Uppdrag

Huvudprincipen för det politiska ansvaret är att ärenden av mer generell art beslutas av kulturnämnden. I genomförandefrågor gäller att den politiska nämnd som finansierar ett offentligt konstverk även fattar beslut om utförandet — efter beredning i referensgruppen. Beslut om anslag till nya konstverk fattas i vissa fall av kommunfullmäktige. I ärenden om ny permanent offentlig konst tillämpar gruppen några olika förfaranden. Genomförandet kan föregås av urval och prekvalificering, parallella uppdrag eller tävlingar i olika former. Direkta inköp förekommer i mindre omfattning.

Gruppens medlemmar

Gruppens ordförande är Malmö stads kulturdirektör. I gruppen ingår också konsthallschefen och stadsarkitekten. Även representanter från fastighets- och gatukontoret ingår. Representanter  från Moderna Museet och Stadsfastigheter är adjungerade ledamöter. Kulturförvaltningen utser gruppens sekreterare.

Gruppen har funnits sedan 1996 och bereder (initierar och yttrar sig) och vid behov genomför projekt med tillfällig och permanent konst i Malmös offentliga rum, det vill säga gator, torg och parker.

Nuvarande referensgrupp:

- Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, kulturförvaltningen (ordförande)

- Cecilia Widenheim, chef, Malmö Konstmuseum

- Mats Stjernstedt, chef, Malmö Konsthall

- Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret

- Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef fastighets- och gatukontoret

- Helén Nilsson, enhetschef, Stadsfastigheter, serviceförvaltningen (adjungerad)

- Peter Hingström, projektledare, Stadsfastigheter, serviceförvaltningen (adjungerad)

- Iris Müller-Westermann, museichef, Moderna Museet Malmö (adjungerad)