Way to go

Way to go

Minnesmärket Way to go av Åsa Maria Bengtsson. Foto: Patrick Persson

Minnesmärket över kända Malmöartister, Way to go, invigdes 2014 och är placerat på Davidshallsbron. 29 Malmöprofiler från olika tidsepoker är representerade i verket som kommer att växa över tid.

Utökning av verket 2018

Minnesmärket har utrymme för ytterligare 11 artister och kan utökas vart fjärde år. Under hösten 2018 utökades minnesmärket med tio nya par skor.

De tio nya namnen som fått sina skor gestaltade på Davidshallsbron är; Anita Ekberg (1931-2015), Lasse Holmqvist (1930–1996), Jacques Werup (1945–2016), Ebba Lindqvist (1882–1942), Gaby Stenberg (1923–2011), Emy Storm (1925–2014), Ing-Britt Stiber (1936–2003), Olav Gerthel (1915-1981), Kal P Dal (1949 – 1985) och Kristina Kamnert (1942 – 2016).

Röda mattan

Titeln Way to go syftar på den ”röda mattan” som rent faktiskt är ett gångstråk, men också symboliserar entrén och höjdpunkten i ett liv som artist. Mattans långa sträckning omfamnar bron och får en avslutning i en projektion av samma matta. Sortin, att stiga av scenen, symboliseras av skorna gjutna i brons, som är placerade längs båda sidorna av bron på en upphöjd sockel av grå granit.

Framgångsrika artister

Way to go kan översättas till svenska med ”Bra gjort”, som kan appliceras på alla de framgångsrika och minnesvärda artister som hedras här. Utgångspunkten för den röda mattan i utsmyckningen är gesten:den teatrala, den musikaliska, den filmiska och så vidare. Gesten materialiseras i mattan i form av händer.

Varje artist har sina egna skor, utvalda med tanke på artistens verksamhet och personlighet. Skorna står i olika poser och är riktade åt olika håll. Varje par skor pekar mot en plats som varit betydelsefull för artisten eller där hon/han har haft sin höjdpunkt i karriären. Det är så vi vill minnas dem.

– Det är en stor bredd i urvalet av artister och deras olika sceniska verksamheter och personligheter, därför har jag valt att utforma minnesmärket både på ett humoristiskt, lustfyllt sätt och samtidigt med ett kontemplativt, magiskt uttryck säger konstnären Åsa Maria Bengtsson.

De 29 nuvarande artisterna:

Senast ändrad: 2018-10-01 12:23