Coronaviruset: info och åtgärder

Här hittar du information om hur du använder biblioteken just nu.

Så här använder du biblioteken just nu

Detta gäller på alla bibliotek i Malmö just nu:

 • Ordinarie öppettider
 • Några sitt- och studieplatser finns
 • Ingen tidsbegränsning för besök
 • Utökad datortid: en timme per besökare och dag (snabbdatorer går också att använda, i max 20 minuter)
 • Endast självservice vid datorerna
 • Vissa rum och utrymmen avstängda för att undvika trängsel
 • Take away-bokpåsar upphör – för dig som inte kan ta dig till biblioteket kontakta Boken kommer
 • Förseningsavgifter fortsatt stoppade – läs mer om regler för förseningsavgifter

Tänk på att:

 • hålla avstånd
 • tvätta händerna ofta och nogrannt
 • stanna hemma när du är sjuk

Detta gäller på ditt bibliotek

Förseningsavgifter tillfälligt stoppade

Förseningsavgifterna är tillfälligt stoppade från och med 2020–03–12. Så du får inga förseningsavgifter om du inte kan lämna tillbaka medier just nu.

Du kommer fortfarande att få påminnelser om att du inte lämnat tillbaka material. Om lånat material inte lämnas tillbaka alls måste en ersättningsavgift betalas. Den läggs per automatik på bibliotekskontot efter att tre påminnelser skickats ut. Om du lämnar tillbaka lånet då behöver du inte betala ersättningsavgiften.

Läs mer: www.malmo.se/corona

Förändringar kan komma att ske och vi uppdaterar denna information löpande.