Coronaviruset: info och åtgärder

Biblioteken i Malmö är öppna men med begränsningar och tillfälligt ändrade öppettider. Här hittar du information om begränsningar och hur du använder biblioteken under pandemin.

Just nu är biblioteket inte en mötesplats

Följande gäller på alla bibliotek i Malmö tills vidare:

  • Begränsat antal besökare som får vistas på biblioteket samtidigt – kö utomhus kan uppstå.
  • Minskade öppettider (se under "Tillfälliga öppettider" nedan).
  • Du kan bara låna, lämna och utföra snabba datorärenden.
  • Det finns inga sittplatser eller studieplatser.
  • Max 30 minuters besök.
  • Enbart självservice vid datorerna.
  • Förseningsavgifter tillfälligt stoppade (sedan 2020–03–12).

Bokinkast är öppet dygnet runt på Stadsbiblioteket, Husiebiblioteket och Bunkeflostrands bibliotek.

Tillfälliga öppettider

Se alla biblioteks tillfälliga öppettider här: bibliotekens öppettider

Biblioteksservice hemifrån

Du kan få hjälp med din biblioteksfråga eller ärende via telefon och mejl.

Telefon och mejl besvaras följande tider:

  • Måndag–fredag: klockan 10–18
  • Lördag–söndag: klockan 10–17

Observera att detta gäller helgfria dagar.

Du når självklart biblioteket hemifrån. Till exempel kan du låna e-böcker, titta på film på Cineasterna och låna barn och unga-litteratur via Bibblix.

Varför öppnar biblioteken igen?

Folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderade den 18 december att “all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter”.

Biblioteken i Malmö stängdes därför den 19 december. Bibliotekens digitala tjänster utökades och fanns tillgängliga som vanligt. Upphämtning av reserverat material utanför biblioteket kom igång den 21 december.

Regeringen ändrade sedan sin rekommendation med anledning av att alla folkbibliotek ”ska finnas tillgängliga för alla” – en formulering som finns att läsa i bibliotekslagen – och har ett lagstadgat demokratiskt uppdrag. Rekommendationen om att alla bibliotek skulle stängas hade med andra ord inte lagligt stöd och drogs tillbaka.

Därför är biblioteken öppna igen från den 7 januari, men med hårdare restriktioner än tidigare. Exempelvis har vi korrigerat våra öppettider samt dragit ner maxantalet av samtidiga besökare.

Åtgärder och information sedan tidigare

Bokinkast öppet dygnet runt

Bokinkastet på Stadsbiblioteket är öppet dygnet runt. Du kan lämna tillbaka dina medier där och behöver inte gå in på biblioteket. Bokinkastet ligger till vänster om entrén mot Regementsgatan.

Förseningsavgifter tillfälligt stoppade

Förseningsavgifterna är tillfälligt stoppade från och med 2020–03–12. Så du får inga förseningsavgifter om du inte kan lämna tillbaka medier just nu.

Du kommer fortfarande att få påminnelser om att du inte lämnat tillbaka material. Om lånat material inte lämnas tillbaka alls måste en ersättningsavgift betalas. Den läggs per automatik på bibliotekskontot efter att tre påminnelser skickats ut. Om du lämnar tillbaka lånet då behöver du inte betala ersättningsavgiften.

Läs mer: www.malmo.se/corona

Förändringar kan komma att ske och vi uppdaterar denna information löpande.