Mobiltjänster

  • Du kan söka och beställa material på samma sätt som i den vanliga webb-katalogen.
  • Du kan se dina lån och vid behov förnya dem.
  • Du kan se dina beställningar och eventuellt annullera dem.
  • Du kan se de eventuella avgifter du har.

Senast ändrad: 2019-01-08 11:16