Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Delaktighet för barn 0–8 år

Biblioteken i Malmö (BiM) har med finansiering av den statliga satsningen Stärkta bibliotek utvecklat sitt delaktighetsarbete för barn 0–8 år.

Barnhänder klipper i papper med sax.

Under 2019 och 2020 inventerade BiM vad som gjorts och görs på alla de olika biblioteken i Malmö, och har i workshops och diskussioner utvecklat arbetet och definierat begreppet delaktighet.

Med stöd av Region Skåne har BiM samlat metoder, inspiration och erfarenheter i en tryckt skrift.

Spridningskonferans

Tisdag 8 september bjöd Biblioteken i Malmö in till en förmiddag med lansering av inspirationsboken om delaktighet på bibliotek för de yngsta barnen.

Med utgångspunkt i delaktighet undersöktes hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken i bibliotekens vardagliga arbete. Personal från Biblioteken i Malmö deltog och berättade om erfarenheter av att jobba med barns delaktighet från tre olika perspektiv: relationellt, rättighetsbaserat och genom en möjliggörande miljö.

Ylva Mårtens, radiojournalist med program som Barnen i P1 och Barnens romanpris deltog med en inspirationsföreläsning.

Film från konferensen

Följande programpunkter finns i filmen:

  • Strategiskt barnrättsarbete på Region Skånes kulturförvaltning, Camilla Sjöstrand, utvecklare barn och unga. Ladda ner/läs presentationen (pdf) (pdf, 928.5 kB).

  • Presentation av inspirationsboken ”Delaktighet för barn 0-8 år på biblioteken i Malmö – inspiration, metoder och erfarenheter” med praktiska exempel på delaktighetsarbete. Ladda ner/läs presentationen (pdf) (pdf, 4.4 MB).

  • ”Att lyssna till och ta barn på allvar”, inspirationsföreläsning med Ylva Mårtens, radiojournalist.

Beställ inspirationsboken

Vill du hellre ha en fysisk kopia av inspirationsboken, fyll i formuläret och skicka till oss.