$left
$middle

IMMS – nytt logistiksystem för hantering av medier

Den 25 januari började biblioteken använda sig av ett så kallat intelligent mediehanteringssystem, Intelligent Material Management System (IMMS). Här berättar vi om systemet, vilka förändringar det för med sig, varför förändringarna sker och hur de kan påverka dig.