Publicerad 2019-12-06 09:09

Senast uppdaterad 2019-12-06 11:59

Biblioteken kontantfria från 1 januari

Illustration av en hand som håller i ett bankkort.

Från och med 1 januari 2020 blir alla biblioteken i Malmö kontantfria, förutom Stadsbiblioteket och Garaget. Du kommer istället kunna betala med kort och Swish på alla biblioteken.

Varför blir biblioteken kontantfria?

Det tar mycket tid att hantera kontanta betalningar. Med betalningar via kort och Swish får våra medarbetare mer tid till förmedling och till att hjälpa våra besökare. Det blir även en säkrare arbetsmiljö och mötesplats utan kontanter. Vi har också infört nya tjänster, som automatiska förnyelser på vissa lån, för att minska antalet betalningar.

Jag har inte kort eller Swish. Vad gör jag?

Om du inte har kort eller Swish, får du besöka Stadsbiblioteket eller Garaget för att till exempel betala en förseningsavgift.

Varför kommer Stadsbiblioteket och Garaget fortsätta hantera kontanter?

För att fortfarande kunna vara bibliotek för alla, har vi valt att ha kvar möjligheten till kontant betalning på två bibliotek.