Hbtq-certifiering

Alla våra bibliotek är hbtq-certifierade av RFSL. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur vi jobbar med hbtq-frågor.

Två fingrar målade i regnbågsfärger med ögon och munnar på fingertopparna.

Biblioteken arbetar aktivt för att skapa en öppen, inkluderande och trygg miljö med målet att bättre möta alla Malmöbor.

Hbtq-utbildning för medarbetare

Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i en normkreativ utbildning ledd av RFSL kring hbtq-frågor, rättigheter och bemötande. Certifikatet gäller i tre år och omprövas därefter.

Handlingsplan för hbtq-frågor

Utöver utbildningen har en handlingsplan för det fortsatta arbetet med hbtq-frågor tagits fram. I handlingsplanen sätts riktningen och målen med vad biblioteken ska arbeta med gällande hbtq de närmasta tre åren. För att ta del av handlingsplanen kontakta gustav.ekman@malmo.se.

Hbtq-certifiering för trygga mötesplatser

Med certifieringen får alla medarbetare verktyg för att möta alla Malmöbor och medarbetare utifrån vilka de är, med homo-, bisexuella och transpersoner som utgångspunkt. Ett mål med hbtq-certifieringen är att biblioteken i Malmö ska vara trygga mötesplatser för alla Malmöbor.

Hbtq-certifiering för dig som besökare

Som besökare kommer du att lägga märke till hbtq-certifieringen genom:

  • regnbågsflaggor i bibliotekslokalen på olika sätt.
  • vårt informationsmaterial.
  • arrangemangsutbudet.
  • ett normkreativt bemötande.
  • inkluderande bilder och texter i våra kommunikationskanaler.

Läs mer