Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har några sitt- och studieplatser och har gått tillbaka till ordinarie öppettider. Men flera begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Hbtq-certifiering

Alla våra bibliotek är hbtq-certifierade av RFSL. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur vi jobbar med hbtq-frågor.

Biblioteken arbetar aktivt för att skapa en öppen, inkluderande och trygg miljö med målet att bättre möta alla Malmöbor.

Hbtq-utbildning för medarbetare

Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i en normkreativ utbildning ledd av RFSL kring hbtq-frågor, rättigheter och bemötande. Certifikatet gäller i tre år och omprövas därefter.

Handlingsplan för hbtq-frågor

Utöver utbildningen har en handlingsplan för det fortsatta arbetet med hbtq-frågor tagits fram. I handlingsplanen sätts riktningen och målen med vad biblioteken ska arbeta med gällande hbtq de närmasta tre åren.

Hbtq-certifiering för trygga mötesplatser

Med certifieringen får alla medarbetare verktyg för att möta alla Malmöbor och medarbetare utifrån vilka de är, med homo-, bisexuella och transpersoner som utgångspunkt. Ett mål med hbtq-certifieringen är att biblioteken i Malmö ska vara trygga mötesplatser för alla Malmöbor.

Hbtq-certifiering för dig som besökare

Som besökare kommer du att lägga märke till hbtq-certifieringen genom:

  • regnbågsflaggor i bibliotekslokalen på olika sätt.
  • vårt informationsmaterial.
  • arrangemangsutbudet.
  • ett normkreativt bemötande.
  • inkluderande bilder och texter i våra kommunikationskanaler.

Frågor och svar om hbtq-certifiering