Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har ställt fram en stor del av sitt- och studieplatserna men några begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Medieplan

En stad – ett mediebestånd och ett kvalitativt och allsidigt utbud för varje Malmöbo. Jämlikt, tillgängligt och hållbart – detta är ledorden för Biblioteken i Malmös medieplan.

Genom att erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och jämlikt fördelat medieutbud stärker vi Malmöbornas röster och uppmuntrar till nyfikenhet, delaktighet och lärande. När vi erbjuder fri och öppen tillgång till information, kunskap och kultur ges alla Malmöbor möjlighet till fri åsiktsbildning, fritt kunskapsutbyte, yttrandefrihet och livslångt lärande. På Biblioteken i Malmö finns medier för alla oavsett ålder, könsidentitet, språk eller härkomst.

Läs eller ladda ner Medieplan Biblioteken i Malmö (pdf, 111.4 kB)