Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Medieplan

En stad – ett mediebestånd och ett kvalitativt och allsidigt utbud för varje Malmöbo. Jämlikt, tillgängligt och hållbart – detta är ledorden för Biblioteken i Malmös medieplan.

Genom att erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och jämlikt fördelat medieutbud stärker vi Malmöbornas röster och uppmuntrar till nyfikenhet, delaktighet och lärande. När vi erbjuder fri och öppen tillgång till information, kunskap och kultur ges alla Malmöbor möjlighet till fri åsiktsbildning, fritt kunskapsutbyte, yttrandefrihet och livslångt lärande. På Biblioteken i Malmö finns medier för alla oavsett ålder, könsidentitet, språk eller härkomst.

Läs eller ladda ner Medieplan Biblioteken i Malmö (pdf, 102 kB)