Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Projekt

Här kan du läsa om pågående projekt där Biblioteken i Malmö är delaktiga.

Användarcentrerad utveckling på nordiska och baltiska bibliotek

Mål

Projektets mål är att implementera de verktyg som används inom design thinking i de nordiska och baltiska bibliotekens arbete. Detta görs genom workshops och att bygga ett nätverk av design thinkers på bibliotek och kulturinstitutioner i de nordiska/baltiska länderna. Målet med nätverket är att lära av varandra, utveckla kontakter och utbyta kunskap och erfarenheter. Projektet kommer även att addera ett nordiskt förhållningssätt till design thinking-verktygslådan.

Projektperiod

Januari 2019–juni 2021

Projektpartners

  • Aarhus Bibliotekerne (Danmark)
  • Reykjavík City Library (Island)
  • Biblioteken i Malmö (Sverige)
  • Litauens nationalbibliotek Martynas Mažvydas (Litauen)

Finansiering

Projektet är delfinansierat av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.

Kontakt

E-post: andrea.hofmann@malmo.se

Läs mer om projektet på Facebook.