Bra länkar för dig som tränar svenska

Här har vi samlat ihop några bra länkar både på vår egen hemsida och på andra sidor för dig som tränar svenska.

Länkar till språkstöd på internet

Hej svenska

Hej svenska är ett interaktivt stöd där vem som helst kan träna svenska gratis.

Information om Sverige - lära svenska

Lär dig svenska på egen hand. Här hittar du flera olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna svenska själv eller med andra.

Swedish for All – Svenska för alla

Svenska för alla är för dig som är ny i Sverige och som på egen hand vill lära dig svenska i väntan på att få börja utbildningen sfi – svenska för invandrare. Den är också till för dig som redan går utbildningen sfi.

Senast ändrad: 2019-01-08 13:34