Alternativa verktyg

På Stadsbibliotekets datorer finns det program som kan hjälpa dig som tycker det är svårt att läsa och skriva eller behöver hjälp med språket. Till exempel kan du få texten uppläst, använda rättstavningsprogram och mycket annat.

Vital

Du kan få texten som syns på bildskärmen uppläst av en talsyntes. Finns på samtliga datorer på Stadsbiblioteket.

Så här använder du Vital
Här kan du titta på en kort instruktionsfilm.

På Stadsbibliotekets Lärcentrums datorer finns fler program som kan hjälpa dig:

Stava Rex

Är ett rättstavningsprogram utvecklat för dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter  Det är också bra att använda om man har svenska som andraspråk.

Spell Right

Stava Rex på engelska. SpellRight är ett program speciellt utvecklat för dyslektiker.

Wordfinder

Ett engelskt lexikon för rättstavning och översättning där du snabbt hittar ord som du behöver veta mer om. 

Wordfinder grammatik

Wordfinder Grammatik kan hjälpa dig som skriver text på engelska med grammatik, stavning och stil.

Gustavas ordböcker

Ordlista som söker ord på ljudbilden. Den är speciellt utvecklad för dig med dyslexi. Finns på svenska och engelska.Senast ändrad: 2018-04-13 10:17