Talböcker

Talböcker är för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi eller synnedsättning. Genom biblioteken finns det många möjligheter att låna dem.

Ladda ner talböcker 

Du kan själv ladda ner talböcker. Kontakta biblioteket och registrera dig som användare hos Legimus. Då kan du använda appen Legimus och ladda ner talböcker till din surf-telefon, surfplatta eller dator.

En film om talböcker och Legimus


Låna talböcker på biblioteket

Talböcker kan du låna på biblioteket. Du kan låna dem som daisyskivor eller be biblioteket ladda ner dem på ett minneskort.

Om du läser talböcker i en daisyspelare eller med ett läsprogram i datorn kan du använda daisybokens alla finesser. Du kan också läsa dem i en  mp3-spelare eller i datorn.

Talböcker hemsända med post

Du som inte själv kan ta dig till biblioteket har möjlighet att få talböcker hemsända gratis med post.

Vill du veta mer om talböcker? Kom då till biblioteket eller ring oss på telefon-nummer 040- 660 85 18
Eller skicka e-post: talboken.stadsbiblioteket@malmo.se


Senast ändrad: 2018-07-18 12:12