$left
$middle

Förskoleturer – biblioteksbussen

Biblioteksbussen kör inga turer under våren 2022.

Våren 2022 – inga turer

Under våren 2022 kör inte biblioteksbussen till några hållplatser. Det beror på att verksamheten med bussen genomgår ett omfattande utvecklingsarbete.

Om du behöver hjälp med biblioteksservice eller har frågor, kontakta oss gärna på: