Språk och studier

På Garaget kan du som studerar låna, reservera eller fjärrlåna litteratur, boka ett mötesrum, använda vårt tysta studierum eller använda dig av bibliotekets databaser.

Bild på lokalen

På Garaget erbjuds språkkafé två gånger i veckan och läxhjälp för dig som läser SFI eller grundläggande vuxenutbildning. Röda korset har också läxhjälp på Garaget för dig som läser i högstadiet eller på gymnasienivå.

På dessa sidor får du bland annat information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare ska vända dig för att få information och hjälp.

På Garaget finns ett mötesrum som vem som helst kan boka för interna möten och samtal under våra öppettider. Där finns plats för max åtta personer och tillgång till whiteboard/smartboard (projektor).

Senast ändrad: 2020-04-01 11:19