Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har ställt fram en stor del av sitt- och studieplatserna men några begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Skapa ett eget arrangemang

Vill du hålla en föreläsning, arrangera dansworkshops, starta allsångskvällar, visa en film, hålla ett mobiliseringsmöte, ordna en temakväll eller erbjuda en workshop? Fyll i formuläret med ditt förslag på arrangemang.

Formulär – förslag på arrangemang


60 Max 60 tecken.

Namn på förening, organisation, privatperson etc.


300 Max 300 tecken.