Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har några sitt- och studieplatser och har gått tillbaka till ordinarie öppettider. Men flera begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Samhällsvägledning

Samhällsvägledning på Garaget upphör 19 feburari 2021.

Foto på del av dörr med en målad kompasstjärna på.

För frågor som rör Malmö Stads verksamheter:

Malmö Stads Kontaktcenter. Telefon: 040–34 10 00. Telefontid: Måndag till fredag klockan 08.00–17.00.
Mejl: malmostad@malmo.se

För frågor som rör migrationsärenden:

Migrationsverket. Telefon: 077-123 52 35

Servicecenter Malmö. Telefon: 010-203 55 87

För ärenden kring Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten:

Malmö servicekontor. Telefon: 077-123 45 24

För ärenden kring samhällsfrågor för nyanlända:

Rådrum. Telefonnummer: 046-32 99 68