Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Max 10 besökare åt gången på Husiebiblioteket

Husiebiblioteket är stängd som mötesplats. Men du kan fortfarande göra dina biblioteksärenden som vanligt.

Bokhyllor i trä i biblioteksrum.

Risken för smittspridning av coronaviruset bedöms nu som mycket hög i samhället.

För att skydda från smitta har vi begränsat antalet besökare som samtidigt befinner sig på Husiebiblioteket till tio.

Vi ber dig att hålla avstånd och att inte använda biblioteket som en mötesplats i nuläget.

Datorerna kan användas i max en timme.

Tack för din förståelse!