$left
$middle

Använda dator

Hos oss finns fyra publika datorer som du kan använda.

Person sitter vid skrivbord och använder dator.

Vi har fyra datorer som du två timmar/dag. Det finns också en snabbdator (20 minuter).

Du använder datorerna genom att logga in med pinkod och bibliotekskort eller personnummer.