Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Använda dator

Hos oss finns fyra publika datorer som du kan använda.

Person sitter vid skrivbord och använder dator.

På Kirsebergsbiblioteket har vi 4 pubilka datorer. Du får sitta vid dem i 25 minuter. Datortiden är begränsad och antalet datorer också, i och med Coronaviruset.

Du använder datorerna genom att logga in med pinkod och bibliotekskort eller personnummer.