$left
$middle

Använda dator

På Limhamnsbiblioteket har vi flera publika datorer som du kan använda.

Person sitter vid bord och använder en dator i biblitoeksrum med bokhyllor runt om.

Just nu – fem datorer tillgängliga

På grund av pandemin har vi endast fem datorer tillgängliga. Fyra datorer du kan använda i två timmar och en snabbdator du kan använda i 20 minuter.

Du behöver bibliotekskort och en pinkod för att kunna logga in på datorerna.