Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Använda dator

På Limhamnsbiblioteket har vi nio publika datorer som du kan använda.

Person sitter vid bord och använder en dator i biblitoeksrum med bokhyllor runt om.

Du behöver bibliotekskort och en pinkod för att kunna logga in på datorerna.

Åtta av datorerna kan du boka i två timmar. Det finns även en snabbdator som du bokar i 20 minuter. Vi tar inte emot några bokningar i lånedisken. Du bara att sätter dig vid ledig dator och loggar in.