$left
$middle

Böcker om Fosie

På den här sidan har vi samlat tips på litteratur om Fosie.

Fosie – Från socken till inkorporering

"Fosie – Från socken till inkorporering" (1997) är en samling artiklar främst om det medeltida Fosie. Artiklarna, som är hämtade ur en rad yngre och äldre publikationer, är tänkta att vara en "faktabank" för dem som vill fördjupa sig i stadsdelens rika historia.

"Den skånska historien — Före skrivkonsten"

Den kände historieberättaren och medeltidsarkeologen Sven Rosborn skriver i sin populärvetenskapliga "Den skånska historien — Före skrivkonsten" (1999) om den allra första kända tiden i Fosie och Skåne, den tid som föregick vikingatiden. Det är intressant och lättsam läsning om den skånska historien, som har sin utgångspunkt i Fosie.

"Fosie – Berättelser och skrönor"

Många Fosiebor, levande och döda, kommer till tals i "Fosie – Berättelser och skrönor" (1998). I boken berättas både sanna och osanna historier om människor och miljöer i Fosie stadsdel.

Historien om Fosie och Kulladal

I "Historien om Fosie och Kulladal" (2000) berättar amatörforskaren Per-Gunnar Mörck om gamla tider i Fosie och Kulladal (som då tillhörde Fosie) — om enskiftet, industrialiseringen, järnvägarna som löpte genom Fosie, om de fattiga och rika i området, Per Albin Hansson som föddes i Kulladal, området Jerusalem, Värdshuset Stattena.

Historien om Fosie och Kulladal

Jürgen Lindemann berättar i sin "En resa genom tiden — Från Fosie i Malmö till Esztergom" (2000) om en resa som börjar i Fosie men sedan följer i Nibelungernas spår. Det blir en annorlunda reseberättelse, där nuet blandas med folkvandringstiden.

Fosie — från folkhem till miljonprogram

"Fosie — från folkhem till miljonprogram"är utgiven av Fosie stadsdelsförvaltning i samarbete med Storstadens Arkitektur och Kulturmiljö Malmö. Bokens tema är de visioner som styrde byggandet under 60- och 70-talen och hur det blev sedan. Boken skildrar också hur områdena har förändrats genom åren.

Arbetshemmet Lindängen

"Arbetshemmet Lindängen – 100 år av omsorg i Fosie" är utgiven av Fosie stadsdelsförvaltning i samarbete med Storstadssatsningen. Boken beskriver på ett personligt sätt vägen från fattigvård till vårdboende med utgångspunkt från en gård, Lindängen. Gården var en "fattiggård" som byggdes för att ge "fattighjonen" tak över huvudet och samtidigt se till att de genom arbete bidrog till sin egen försörjning. Författaren, Lars Lindkvist, bodde under sina första år på Lindängen med sina föräldrar.

Konst i Fosie

"Konst i Fosie" är en liten bok om offentlig konst och utsmyckning i Fosie.