$left
$middle

Låna lokal för arrangemang

Hos oss kan du anordna en föreläsning, visa en film, hålla en konsert, ha en quizkväll eller någon annan aktivitet.

Lokalen kan användas för arrangemang som ligger utanför Mastens bemannade öppettider.

Krav för att använda lokalen

  • Arrangemanget är öppet för allmänheten.
  • Arrangemanget är kostnadsfritt.
  • Ingen alkohol får serveras.
  • Lokalen bokas minst 14 dagar innan arrangemanget ska genomföras.
  • Marknadsföringsmaterial skickas senast 7 dagar innan arrangemanget ska genomföras.

Vill du använda lokalen?

Kontakta oss via e-post masten2@malmo.se