Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Oxiespåret

Under 2018 arbetade projektet Oxiespåret med att berika och synliggöra kulturlivet i Oxie, skapa nya och hållbara nätverk och öka den sociala sammanhållningen. Projektet är avslutat.

Grönt fält med träd, kullar och molnig himmel.

Arbetet med projektet var enligt leadermetoden, bedrevs under 2018 och är nu avslutat.

Samarbetspartners

I projektet samverkade Oxiebiblioteket med:

  • PRO Oxie
  • Käglinge Egnahemsförening
  • Astronomiska sällskapet Tycho Brahe
  • Oxie Centrum Köpmannaförening
  • Nätverket Oxie Byar
  • Vävpolarna
  • Brinova Fastigheter AB
  • Fastighets AB Trianon

Två event – Oxiedagen och julmarknad

Under 2018 arrangerade vi två event i Oxie centrum – folkfesten Oxiedagen och en julmarknad – tillsammans med ett tiotal andra aktörer i Oxie. Vi fick till två roliga och välbesökta arrangemang. Under Oxiedagen hyrde vi in en stor scen, konferencier och uppträde av Ulla och Mikael Neumann för de projektpengar som vi sökt. Vi som arrangerade dagen kompletterade med bland annat musikunderhållning från Oxievångsskolans elever, barnteater på biblioteket, olika ”prova på"-aktiviteter, tipsrunda, kreativa verkstäder, träningspass på scen, tävlingar och allsång.

Under julmarknaden hade vi ett liknande koncept och bjöd in till dockteater, tomtebesök, utställningar av konsthantverk, musikuppträde, schack, pyssel, allsång och fikabjudningar med mer. Oxiedagen och julmarknaden har varit ett gynnsamt forum för oss aktörer, som valde att delta i och samarrangera eventen, att marknadsföra våra aktiviteter för besökarna och att skapa nätverk sinsemellan. Ett samarbete som vi i projektgruppen hoppas ska fortsätta även utanför projektets ramar.

Inför våra arrangemang kontaktade projektgruppen föreningar och andra aktörer i Oxie för att bjuda in till att delta i arrangemangen. Vi sammanställde två utskick som skickades ut till alla hushåll i Oxie där information om de kommande eventen och andra roligheter i Oxie fanns med, så att våra medborgare skulle få en bra översikt över och vetskap om allt som händer i området. Utskicken och samordningen möjliggjordes genom sökta projektmedel.

Projektet avslutat

Från början var projektet tänkt att bedrivas under 2018–2020 och ha ett mer omfattande uppdrag, men projektgruppen ansökte om att avsluta arbetet efter det första projektåret på grund av haltande engagemang. Utöver att berika och synliggöra kulturlivet i Oxie, arbeta för att skapa nya nätverk och öka den sociala sammanhållningen var den initiala ambitionen att vi skulle arbeta för att knyta samman Oxies sevärdheter längs ett Oxiespår. Oxiespåret var en tänkt enhetlig infrastruktur i form av skyltar och informationstavlor som skulle tas fram av projektgruppen. Även en ny utsiktsplats vid Tycho Brahe-observatoriet skulle anläggas och bli en del av spåret. Detta arbete var planerat till att genomföras under 2019 och 2020 och kunde därför inte färdigställas.

Finansiering

Projektet finansierades av Malmö stad, stöd inom lokalt ledd utveckling – Leader 2014–2020, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Brinova Fastigheter AB och Fastighets AB Trianon.

Kontakt

Välkommen att kontakta kim.jensen@malmo.se för frågor kring Oxiespåret.

Logotyper för EU och Leader.