Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Ställ ut din konst

I våra lokaler har du möjligheten att ställa ut din konst.

Många tavelramar i olika glada färger.

Har du skapat konst som du skulle vilja ställa ut? Kontakta oss så försöker vi ordna det.

Mejla till rosengards.bibliotek@malmo.se