Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Använda dator

På Rosengårdsbiblioteket finns datorer du kan använda. Du loggar in med ditt bibliotekskortnummer samt pinkod.

Bild på datorskärm, tangentbord och hörlurar som står på skrivbord.

Ett bibliotekskort ordnar du på biblioteket. Tänk på att ha legitimation med dig. Vi har även några bärbara studiedatorer du kan låna om du lämnar din legitimation till personalen.

Det är många som använder våra datorer. Några datorer kan du använda i 20 minuter och några kan du använda i två timmar.

För barn och unga under 16 år finns fyra datorer och de lånas 20 minuter åt gången.

Det är förbjudet att titta på rasistiska eller pornografiska sidor.