$left
$middle

Förintelsen av romer

Föreläsning och samtal om Förintelsen av romer med representanter från Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) och Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.

Svartvitt foto på den romska flickan Settela Steinbach.

Den romska flickan Settela Steinbach tittar ut från en tågvagn på väg till Auschwitz 1944. Bild från film som ingår i samlingen hos NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

  • 12 september, klockan 18
  • Stadsbiblioteket

RIKC, som är en del av kulturförvaltningen Malmö stad, tar med oss på en resa genom romsksvensk och romskeuropeisk historia med Förintelsen i fokus. De visar på de konsekvenser som avsaknaden av ett erkännande av den romska Förintelsen inneburit. Ett erkännande som kom först på sent 1980-tal. RIKC tar oss även in i nutid för att undersöka hur romska livsvillkor ser ut idag kopplat till nationell minoritetslagstiftning. De berättar även om sitt eget arbete och om vikten av att arbeta på såväl individuell, strukturell som diskursiv nivå gällande frågor om mänskliga rättigheter.

Representanterna från Malmö stads romska råd väver under föreläsningen in sina egna personliga erfarenheter och berättelser kopplade till den romska Förintelsen. Hur kan dessa historier påverka än idag?

Medverkande:

  • Mujo Halilovic, enhetschef RIKC
  • Diana Bogelund, samhällsvägledare RIKC
  • Sandor Vajda, ledamot Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
  • Djura Ivanov, ledamot Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
  • Juraj Daniel, ledamot Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer

Plats: Röda rummet, våning 1 på Malmö stadsbibliotek

Om Öppna Malmö

Samtalsserien är en del av Öppna Malmö, Malmö stads satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Läs mer om Öppna Malmö.

Om ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.”

I samband med utställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.” håller Malmö stadsbibliotek i samarbete med Nordic Exhibitions en samtalsserie om Auschwitz och Förintelsen. Utställningen är skapad av den spanska utställningsproducenten Musealia och Auschwitz-Birkenau State Museum. Mer information finns via auschwitz.net