$left
$middle

Så fortsätter vi att berätta om Förintelsen

Berättargruppen Förintelsens efterlevande delar berättelser från sina anhörigas upplevelser under Förintelsen. Och hur de själva ser på återberättandet.

Fotografier av människor på en vägg i Auschwitz-Birkenau State Museum.

Foto av Pawel Sawicki. © The Auschwitz-Birkenau State Museum. Med tillstånd från Musealia.

  • 31 maj, klockan 18
  • Stadsbiblioteket

När rösterna från Förintelsens ögonvittnen snart har tystnat, har i stället barn och barnbarn till de överlevande tagit på sig uppdraget att berätta om Förintelsen. Men hur är det att gå ut och berätta om ens egna föräldrars eller mor- och farföräldrars upplevelser under Förintelsen?

Tre medlemmar ur Berättargruppen Förintelsens efterlevande återger brottstycken ur sina anförvanters berättelser. I ett efterföljande samtal pratar de om hur det är att återberätta sina anhörigas upplevelser och hur barn och barnbarn kanske rent av kan tillföra något viktigt i berättandet.

Deltagare: Henrietta Stein, Barbro Posner och Fredrik Sieradzki
Moderator: Teddy Landén

Plats: Röda rummet, våning 1 på Malmö stadsbibliotek

Om Öppna Malmö

Samtalsserien är en del av Öppna Malmö, Malmö stads satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Läs mer om Öppna Malmö.

Om ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.”

I samband med utställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.” håller Malmö stadsbibliotek i samarbete med Nordic Exhibitions en samtalsserie om Auschwitz och Förintelsen. Utställningen är skapad av den spanska utställningsproducenten Musealia och Auschwitz-Birkenau State Museum. Mer information och biljetter finns via auschwitz.net