Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har några sitt- och studieplatser och har gått tillbaka till ordinarie öppettider. Men flera begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Stadsbibliotekets Äppelpåsar

Äppelpåsar är språkpåsar som kan användas som stöd för familjer med barn som har behov av extra språkträning. Påsarna vänder sig till barn från 3 år och uppåt.

Våra Äppelpåsar ger tips på material – böcker, spel och leksaker – som kan vara till hjälp när barnet ska utveckla sitt språk.

Begreppspåsar

TAKKpåsar

Låneregler Äppelpåsar

Lånetiden är fyra veckor.

I varje påse finns en innehållsförteckning. Kontrollera att alla delar är med i påsen när du lämnar den.

Förkommen påse ersätts med 900 kronor.

Våra Äppelpåsar är framtagna efter Språklyftet-modellen i Lund, ett samarbete mellan Logopedmottagningen vid SUS, Barn- och Skolförvaltning Lund stad och Folkbiblioteken i Lund.

Vi har även samarbetat med Konsensus Logopedi och KBT AB i Malmö.