Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Stadsbibliotekets Äppelpåsar

Äppelpåsar är språkpåsar som kan användas som stöd för familjer med barn som har behov av extra språkträning. Påsarna vänder sig till barn från 3 år och uppåt.

Våra Äppelpåsar ger tips på material – böcker, spel och leksaker – som kan vara till hjälp när barnet ska utveckla sitt språk.

Begreppspåsar

TAKKpåsar

Låneregler Äppelpåsar

Lånetiden är fyra veckor.

I varje påse finns en innehållsförteckning. Kontrollera att alla delar är med i påsen när du lämnar den.

Förkommen påse ersätts med 900 kronor.

Våra Äppelpåsar är framtagna efter Språklyftet-modellen i Lund, ett samarbete mellan Logopedmottagningen vid SUS, Barn- och Skolförvaltning Lund stad och Folkbiblioteken i Lund.

Vi har även samarbetat med Konsensus Logopedi och KBT AB i Malmö.