$left
$middle

Stadsbibliotekets Äppelpåsar

Äppelpåsar är språkpåsar som kan användas som stöd för familjer med barn som har behov av extra språkträning. Påsarna vänder sig till barn från 3 år och uppåt.

Våra Äppelpåsar ger tips på material – böcker, spel och leksaker – som kan vara till hjälp när barnet ska utveckla sitt språk.

Begreppspåsar

TAKKpåsar

Låneregler Äppelpåsar

Lånetiden är fyra veckor.

I varje påse finns en innehållsförteckning. Kontrollera att alla delar är med i påsen när du lämnar den.

Förkommen påse ersätts med 900 kronor.

Våra Äppelpåsar är framtagna efter Språklyftet-modellen i Lund, ett samarbete mellan Logopedmottagningen vid SUS, Barn- och Skolförvaltning Lund stad och Folkbiblioteken i Lund.

Vi har även samarbetat med Konsensus Logopedi och KBT AB i Malmö.