Just nu kan du inte använda bibliotekens datorer

Just nu går det inte att logga in på bibliotekens publika datorer. Det innebär också att du inte kan skriva ut på biblioteken. Vi jobbar på att lösa problemet. Tack för din förståelse.

Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har ställt fram en stor del av sitt- och studieplatserna men några begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Antirasistiska blickar

Antirasistiska blickar är en digital utställning om bilders makt och mening, och om att skapa bilder som motverkar rasism.

Illustration av kortet dam i kortlek. Damen har slöja.

Utställningen visar illustrationer från tidskriften Mana, tidningen Galago och Kunskapsbanken Bilders Makt. Med anledning av att Krut på Stadsbiblioteket är stängt visas utställningen enbart digitalt.

Vissa bilder gör ont att se, andra ger styrka och lyckorus. Varje dag möts vi av bilder – i tidningen, på tv, på gatan, i bussen, i tunnelbanan och i mobilen. Vi lever i en visuell kultur, där bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva.

Samhällsforskare beskriver hur vi lär oss att se världen utifrån ett visst perspektiv – med en viss blick – som återskapar ojämlikhet och får den att framstå som naturlig. Men vad händer om vi blir medvetna om detta, och i stället väljer att använda en annan blick, en antirasistisk blick? Är det möjligt? Vilka bilder och vad för värld skapar vi då?

I utställningen visas:

  • bilder från Kunskapsbanken Bilders Makt.
  • illustrationer från den antirasistiska kulturtidskriften Mana.
  • illustrationer från Galago.

Kunskapsbanken Bilders Makt

Kunskapsbanken Bilders Makt lär oss hur rasistiska bildtraditioner och stereotyper upprätthåller rasism. Men det centrala i denna utställning är bilder som är avsedda att göra det motsatta, nämligen motverka rasism.

Kulturtidskriften Mana

Illustrationerna från den antirasistiska kulturtidskriften Mana är skapade med avsikten att motverka rasism. Bilderna i denna utställning har valts från utgivningen 2010–2020 och skildrar en rad samhällsfrågor utifrån ett antirasistiskt, postkolonialt och intersektionellt perspektiv. De gestaltar allt från diskriminering inom rättsväsendet till islamofobins framväxt efter 11 september-attackerna och kärlekslivets utmaningar i en rasistisk samtid. Bildsamlingen är unik i ett svenskt sammanhang genom att skildra samhällsfrågor i ett antirasistiskt syfte.

Galago

Galago, som ger ut både böcker och en tidning, medverkar också i utställningen med illustrationer och satir om antirasism.

Utställningen är producerad av Mångkulturellt centrum och tidskriften Mana, i samarbete med Galago, Rörelsernas museum, Hela Malmö och Malmö stadsbibliotek. Med stöd av Malmö stad och Kreativa fonden i Botkyrka kommun.