$left
$middle

Hjälp med att läsa och skriva

Har du svårt att läsa och skriva? På Lärcentrum kan du få stöd av personalen och av olika hjälpprogram på datorerna.

Foto ovanifrån på händer på tangentbord.


För mer information mejla till larcentrum@malmo.se.

Hjälpprogram på våra datorer

Om du behöver skrivstöd, har en läsnedsättning som till exempel dyslexi eller behöver hjälp med språket har vi olika program på våra datorer som kan hjälpa dig. Här hittar du en kort beskrivning av de hjälpprogram som finns på Lärcentrums datorer.

Vital

Du kan få texten som syns på bildskärmen uppläst av en talsyntes. Finns både på Lärcentrum och på de övriga datorerna på Stadsbiblioteket.

Stava Rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram utvecklat för dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter. Det är också bra att använda om man har svenska som andraspråk.

Spell Right

Spella Right är som Stava Rex på engelska. Det är ett program speciellt utvecklat för dyslektiker.

Wordfinder

Wordfinder är ett engelskt lexikon för rättstavning och översättning. Med Wordfinder hittar du snabbt ord som du behöver veta mer om. 

Wordfinder grammatik

Wordfinder Grammatik kan hjälpa dig som skriver text på engelska med grammatik, stavning och stil.

Gustavas ordböcker

Gustavas ordböcker är en ordlista som söker ord på ljudbilden. Den är speciellt utvecklad för dig med dyslexi. Finns på både svenska och engelska.