Medieplan

”Medieplanen för Malmö stadsbibliotek” innehåller en värdegrund, en brukargaranti samt riktlinjer för inköp och gallring av medier.

Brukargarantin riktar sig direkt till de som använder biblioteket och riktlinjerna till de som arbetar med samlingen.

Medieplanen ses över vid behov. Den senaste versionen av medieplanen antogs 2019-03-12.

Senast ändrad: 2020-01-22 11:30