Tillgänglighet

Stadsbibliotekets öppettider

Parkering för person med funktionsnedsättning

Finns på Kung Oscars väg, vid huvudentrén.

Ingång och dörrar

Biblioteket har två ingångar som båda har två olika dörrar: en roterande dörr rakt fram och en dörr med automatisk dörröppnare. Dörröppnaren finns på stolpar. När du gått in genom dörrarna, fortsätt rakt fram så att du passerar larmbågarna. Sen befinner du dig inne i bibliotekets entré. 

Entré och informationsdisk

Informationsdisken finns innanför entréns innerdörrar.

Här kan du:

  • få hjälp, till exempel att beställa färdtjänst
  • ställa en fråga om biblioteket

I entréhallen finns ett antal stå-datorer som kan användas för kortare ärenden.

I entréhallen finns även en höj- och sänkbar datorplats.

Toaletter för personer med funktionsnedsättning

Finns på alla våningsplan.

Hissar

Hissar upp till våning två och tre finns cirka fem meter in i entrén, en på höger och en på vänster sida. Den ena är utrustad med tal.

Det finns ytterligare två hissar utrustade med tal och punktskrift utanför Barn & Unga. Du når dessa lite större hissar genom att gå till höger om trappan som går upp till Slottet.

Hiss med tal finns också mellan plan två och tre i Ljusets kalender.
Hiss till Röda rummet finns och ansvarig personal för aktuellt program hjälper dig med tekniken.

Hörhjälpmedel

Hörslinga finns i Röda rummet, vid program i Ljusets kalender, samt i informationsdiskarna i entrén och Ljusets kalender.

Datorer

Datorer med program som kan underlätta för dig med synskada eller läs- och skrivsvårigheter finns på många av våra datorer.
Läs mer om vilka program vi erbjuder.

Dator med punktskrivare och punktdisplay finns på våningsplan två i Slottet.

Svårigheter

Hissarna går inte till:  

  • Balkongen i Slottet, våningsplan fyra
  • Reolen i Ljusets kalender, våningsplan fyra

Be gärna personalen om hjälp.

Vi tar gärna emot synpunkter från våra besökare när det gäller tillgänglighet på Stadsbiblioteket.
Ring på telefonnummer 040–660 85 00 eller skicka en mail till info.stadsbiblioteket@malmo.se

Malmö stads tillgänglighetsguide (pdf, 5.3 MB)

Biblioteken hittar du på sidan 18.

Senast ändrad: 2019-09-26 10:51