Bokinkast

Stadsbibliotekets bokinkast.

Stadsbiblioteket i Malmö har nu ett bokinkast. Bokinkastet är öppet när biblioteket har stängt.

När Stadsbiblioteket är stängt kan du lämna tillbaka det du lånat i vårt bokinkast. Det ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan - på vänster sida.

Det du återlämnar i bokinkastet blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort.

Så här gör du

  • Lägg det du lånat på hyllan
  • Då öppnas en lucka
  • Mata in det du lånat – ett i taget
  • Välj om du vill ha kvitto

Senast ändrad: 2019-07-09 10:35