Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Använda dator

Hos oss kan du använda någon av datorer. Med egen dator har du tillgång till wifi.

Två gröna stolar framför två datorstationer.

På Tygerlsjöbiblioteket finns datorer som du kan använda utan kostnad. Du behöver ditt bibliotekskortnummer och din pinkod för att logga in.