Frågor och svar om WorldPride och EuroGames 2021

Varför stöttar Malmö stad stora evenemang?

Malmö stad har genom medvetna satsningar som denna, lyckats bli en besöks- och evenemangstad av rang. Malmös evenemang bidrar till den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen och aktiviteten i staden. De ger ökat intresse för lokala traditioner, liksom stärkt lokal identitet och involvering. Men evenemang ger också inkomster till staden genom övernattningar, shopping, restaurangbesök och ökad sysselsättning. Evenemang bidrar till att hålla staden vid liv året om och att marknadsföra Malmö som en ung, modern och global stad.

Vad vill Malmö stad med sitt deltagande i Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames?

För Malmö stad är det extra intressant med evenemang som kan bidra till en mer inkluderande och jämställd stad.

Eventet ligger i linje med det fjärde kommunfullmäktigemålet ”En öppen stad”. Där står att Malmö stad ska vara en öppen och välkomnande stad där alla människor kan känna sig trygga oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etniskt ursprung, socioekonomiska förhållanden, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, hälsostatus eller ålder.

Ambitionen är att medarrangörsskapet för WorldPride och EuroGames ska stärka Malmös profil som en jämlik, inkluderande och engagerad stad och bidrar till ett lärande som finns kvar när evenemangen drar vidare mot nästa värdstad.

WorldPride och EuroGames ligger också i linje med Malmö stads arbetet med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Genom ett stort engagemang i både evenemanget och i HBTQ-frågorna ska värdskapet ge möjligheter att föra arbetet med social hållbarhet framåt.

På vilket sätt stöttar Malmö stad Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames?

Malmö stad stöttar arrangemanget på flera sätt.

Stöd i värvningsprocessen

Copenhagen Pride och Malmö Pride hade tidigt dialog om att ansöka om att genomföra evenemanget på båda sidor av sundet. Flera organisationer stöttade värvningsprocessen, bla Köpenhamns kommun och dess närmsta kommungrannar på den danska sidan, och Malmö stad på den svenska sidan.

Öresundsregionen kan bli platsen för World Pride och EuroGames 2021

Swedish support for Copenhagen 2021

Stöd till Malmö Pride

Kommunstyrelsen beviljade 2018 ett bidrag på 550 000 kronor till Malmö Pride för kostnader för samordning och förberedelse inför genomförandet av WorldPride.

Och 2019?

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoe-pride-bjuder-in-till-folkfest-2870947

Stöd till Happy Copenhagen

Kommunstyrelsen beviljade 2018 ett bidrag på 550 000 kronor till Happy Copenhagen för medfinansiering av projektkontor för arbetet med Copenhagen 2021.

Och 2019?

Vilka organisationer står bakom Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames?

De danska organisationerna Copenhagen Pride och Pan Idræt har ansökt om och vunnit värdskapet för WorldPride respektive EuroGames 2021. Happy Copenhagen är en samarbetsorganisation för Copenhagen Pride och Pan Idræt som stöds och drivs i nära samarbete med Köpenhamns kommun och Region Huvudstaden. Malmös hbtqia+ -organisation Malmö Pride, Malmö stad (genom stadskontorets näringslivsavdelning, i samverkan med övriga för evenemanget relevanta förvaltningar) samt Event in Skåne/Region Skåne är den svenska sidans samarbetspartners för arrangemangen.

Köpenhamn, tillsammans med Malmö, har röstats fram av Interprides medlemmar som värdstad för World Pride 2021 Och EuroGames 2021.