Ansökan om flagga för privatperson

Inget nationaldagsfirande 2020

På grund av rådande coronapandemi blir det inget firande av Nationaldagen i år men 2021 firar vi som vanligt igen.

Ansökan från enskild person, som bor i Malmö kommun, om svensk flagga som gåva på Sveriges Nationaldag.

Ansökan ska vara Länskommittén i Skåne tillhanda senast den 10 maj.

OBS! Olika formulär för privatpersoner och organisationer

Upplysningar

Gåvoflagga till enskild person har en längd av 3 meter. Flaggstång ca 12 meter. De, som tilldelats flagga, kommer att meddelas.