$left
$middle

Ansökan om flagga för privatperson

Ansökan från enskild person, som bor i Malmö kommun, om svensk flagga som gåva på Sveriges Nationaldag.

Ansökan sker till Länskommittén i Skåne via formuläret nedan.
Ingen utdelning av flaggor sker i år på grund av rådande pandemi utan de delas ut först på nationaldagen 2022.

OBS! Olika formulär för privatpersoner och organisationer

Upplysningar

Gåvoflagga till enskild person har en längd av 3 meter. Flaggstång cirka 12 meter. De, som tilldelats flagga, kommer att meddelas.