$left
$middle

Samtal: Tina M. Campt & Salad Hilowle

Torsdag den 29 september möts Tina M. Campt, professor i humaniora, och konstnären Salad Hilowle i ett samtal om svarthet och samtidskonst på Malmö Konstmuseum. Välkommen!

  • 29 september 2022, klockan 17.00
  • Malmö Konstmuseum, Skovgaardsalen
  • Fri entré
  • Språk: Engelska
Ett kollage av två porträttbilder. Professor Tina M Campt till vänster och konstnären Salad Hilowle till höger.

Professor Tina M Campt. Foto: Dorothy Hong. Konstnären Salad Hilowle. Foto: Louise Helmfrid.

Campt forskar inom Black European Studies

Personligt och nyfiket – med nuet i fokus – beskriver Campt en svarthet som inte står i relation till vitheten. Campts bild rymmer en komplexitet av nyanser av både glädje och sorg.

I sin senaste bok A Black Gaze, Artists Changing How We See (2021) teoretiserar och diskuterar Tina M. Campt svarthet genom internationellt uppmärksammade samtidskonstnärer som Arthur Jafa, Deana Lawson och Simone Leigh. Campt lyfter konstnärer som skapar bilder som flödar, som återupplivar och omvärderar det historiska och samtida arkivet över svartas liv på radikala sätt.

Hon är en av de grundläggande forskarna inom Black European Studies och har i sitt tidigare arbete undersökt genus, ras och diasporisk bildning i svarta samhällen i Europa, med fokus på den roll som det folkliga fotografiet spelar i historiska tolkningsprocesser.

Hilowle utforskar svarthet i svensk kontext

Salad Hilowle utforskar i sitt konstnärskap svarthet i en svensk kontext. I samtalet med Campt söker Hilowe svar på frågor om svarthet som hon bland annat beskriver i boken A Black Gaze. Gäller Campts formuleringar kring svarthet enbart den afro-amerikanska diasporan? Eller går formuleringarna att överföra till liknande samtal i Sverige och Europa? Frågeställningarna och utforskandet blir ramen för samtalet.

Den 29 september är Malmö Konstmuseum stängt med undantag för samtalet mellan Tina M. Campt och Salad Hilowle. Skovgaardssalen där samtalet hålls öppnar klockan 17.00, ingång från museets vanliga entré.

sv