$left
$middle

Malmö: by LIGHT

28 oktober - 6 november är det åter dags för Malmö stad att anordna Malmö: by LIGHT. Under 10 kvällar är det fritt för alla att upptäcka Malmö: by LIGHT i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.

Det är kostnadsfritt och här finns något för såväl Malmöbor som för de som har som yrke att utveckla den offentliga miljön.

Om Malmö: by LIGHT

Malmö: by LIGHT är ett utvecklingsprojekt med syftet att genomföra storskaliga ljustester och experiment i stadsrummet. .

Ett sätt att tänka nytt, annorlunda och bättre. Ett exempel, från första Malmö: by LIGHT från 2004, är att alla lekplatser i staden ska ljussättas. Malmö stad har genomför fyra Malmö: by LIGHT. Det första (2004) i Möllevången, (2008) i Slottsparken, (2012) kring Caroli och slutligen (2018), i samband med avslutning på EU-projektet Metropolis, i Kungsparken, Gamla Väster och delar av Universitetsholmen..

Kontaktinformation och länkar

sv