Öppna Malmö

Under samlingsnamnet Öppna Malmö planeras under åren 2020–2022 utställningar, filmvisningar, konserter, seminarier och utbildningar för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.